Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Vi sätter kvalitet i högsta fokus och är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Vår kvalitetspolicy:

Vi skall vara en attraktiv legoleverantör inom svarvning.
Vi skall uppfylla våra kunders krav och förväntningar, så att vi kan skapa långsiktigt goda relationer med våra kunder.
Vi skall genom ständiga förbättringar av verksamheten och medarbetarnas engagemang, kompetens, flexibilitet och ansvar leverera:

  • RÄTT PRODUKT
  • I RÄTT KVALITET
  • I RÄTT TID

Certifikat ISO 9001:2015

Miljö

Vår miljöpolicy:

Boggs Automation AB utför legobearbetning som uppfyller kunders krav och förväntningar samt myndigheternas krav när det gäller miljöpåverkan.
Genom att arbeta med ständiga förbättringar, förebyggande aktiviteter, informerad personal, utbildningar skall miljöpåverkan minskas.

Företagets strävan är att förbättra och bevaka nedanstående områden ur miljösynpunkt:

KEMIKALIER

arbeta för att minska eller ersätta användandet av miljöskadliga ämnen

AVFALL

minska avfallsmängden till deponi genom återvinning och återanvändning

ENERGIFÖRBRUKNING

bevaka förbrukningen av el och fjärvärme – för att se trender över tiden.