CNC-Svarvning Ø3-200mm

Ett urval av svarvade komponenter ifrån våra olika svarvgrupper.

Längdsvarvning Ø3-32mm

Automatsvarvning Ø32-75mm

Robotsvarvning Ø75-200mm